Wednesday, 5 November 2014

Den utopiska "runt lägerelden"... Tacksam för mina föreningar!!!

   Jaa, så har jag blivit en föreningsmänniska då. Hade någon sagt det till mig för 9 år sedan hade jag mest sett ut som ett urholkat frågetecken. Jag visste inte ens vad en förening var och den första tolkning som susat in i huvet hade varit sekt - sån var min kunskapsnivå då.
   Det spelade ingen roll vad det handlade om - Hyresgästföreningen, IOGT-NTO, schack- eller bridgeklubbar, idrotts- eller politiskt inriktade organisationer och sist men inte minst tolvstegsmetodens olika föreningar.
   Idag har lärt mig mer, tack och lov.

   Citat från SO-rummet - Definitionen av ordet -

SEKT:
 1. Gruppen är en frivillig organisation. Även om medlemskapet är frivilligt existerar oftast en tröskel för att uppnå medlemskap i gruppen. Inom scientologi kännetecknas denna tröskel av de olika utbildningspaket som man måste genomgå. Inom Hare Krishna sker introduktionen till rörelsen i en slags invigning i samband med en ritual.
   
 2. Gruppen är exkluderande. Sekten kräver oftast att medlemmen ska leva upp till vissa etiska och ideologiska krav. Tvivlar och ifrågasätter man sektens ideologi riskerar man att uteslutas ur sekten.
   
 3. Medlemmarna utgör en andlig elit. Sektens medlemmar får tidigt veta att de är en del av en utvald elit samtidigt som sektledaren upphöjs till skyarna som en profet vars profetior och texter kan jämföras med t.ex. Bibeln.
   
 4. Gruppen är i konflikt med samhället. Eftersom punkterna 1-3 står i tydlig konflikt med många av de rådande grundnormerna i olika samhällen, är det naturligt att dessa sekter oftast hamnar i dispyt med samhället.
   
 5. Alla är ”präster”. Även om sektens ledare har en tydlig auktoritär roll så har alla sektens medlemmar rätt till sanningen. Det finns även ett slags förakt för den som befinner sig utanför sekten.
   
 6. Höga etiska krav. Det starka kollektiv som stärker sekten gör att dess medlemmar blir väldigt hängivna. Tiden inom sekten blir mycket regelbunden och man förväntas redovisa vad man gör under ens fritid.
   
 7. Absolut lydnad. Detta brukar vara den del som främst kännetecknar en sekt. Sektens medlemmar har lite att säga till om när det gäller gruppens utformning och definiering av läran och verksamheten.
 
   Spännande läsning!

   Föreningar som t.ex. IOGT-NTO och Hyresgästföreningen har bland annat en avgift för medlemskap, ramar för utformningen i sina stadgar, en styrelse, anställda och möten för utformning av verksamheten.
   Tolvstegsföreningar såsom ACA - Adult Children of Alcoholics or from otherwise dysfunctional homesAA - Anonyma Alkoholister och NA - Anonyma Narkomaner har bland annat inga medlemsavgifter, använder traditioner istället för stadgar, rekommendationer istället för regelverk och medlemmar som utses till ansvarsområden i grupperna är tjänande aldrig styrande och den personliga andliga uppfattningen eller om medlemmen har ingen "tro" alls är helt fritt.

   Definitionen av sekt stämmer ju inte in på någon av de typer av föreningar som jag tillhör. Min kunskap på den tiden var begränsad till sånt som främjade mig och eftersom mitt användande av alkohol var viktigare än till och med vad mina närstående råkade ut för på grund av min alkoholkonsumtion slog jag ifrån mig det mesta med teorier jag själv konstruerat i mitt huvud.

   Jag är jämförelsevis otroligt befriad idag. Mina vyer har vidgats från att mestadels ha kryddats av aversion, elände, självömkan, brist på empati och trångsynthet till att delta i en spännande och dynamisk verklighet. Att få dela om livet och allt vad det innefattar är en otrolig gåva! Tack och lov för mina föreningar!

   Det är ju så att livet är livet. Saker händer som påverkar mig och som är som livet är - upp och ner. Men alltid vaknar jag med en känsla förväntan och tacksamhet, med en visshet om att jag kan göra en så bra dag som möjligt denna dag.

   Som jag skrev i "Jag ville bara dansa" och i "Nu har dansen börjat" ;) ;
   "O, du ljuva verklighet"!

   Kära läsare! Jag önskar dig en härlig dag. Det är en mysmånad har jag kommit på och hoppas att jag smitta dig med en lust till promenader, soffkurande och mingel!

   Varmt välkommen till min föreläsning - "Från FLASKHALS till PENNSKAFT" - om inspiration, mod och kreativitet! Torsdag 13/11 kl 19 Ehrensvärdsgatan 4, nära Värnhemstorget i Malmö. Kul att göra en inspirationskväll! Tack för möjligheten NBV Skåne :) Även filmen som Selina Håkansson, NBV Skåne och Salto de Vita spelade in visas!

   Med ett höstharmonisk och brandgult avrundande av dagens blogg rungar jag vilt lövblåsigt av nu

   HajHaj!

No comments:

Post a Comment