Friday, 2 October 2015

Framtiden i fokus! Heja skolpersonal! Hjältar som bygger för framtiden!

   Vilka härliga dagar jag haft i Sundsvall! Tack än en gång för inbjudan NBV Mittsverige!

   Stort tack riktar jag också till alla livliga, kunniga och lösningsfokuserade deltagare som kommit från skolans värld till föreläsning med diskussion i timmarna 3 där "Att bygga framtiden på stadig grund" alias - "Finns det svarta får" har varit på schemat.

   Vi har haft lärare, skolkuratorer och skolsköterskor och diskussionerna har gått heta. Och alla var rörande överens - vi behöver titta efter lösningar på hur vi ska få resurser att börja utbilda barnen redan i lågstadiet i att lära sig hantera sina känslor, lära sig göra sunda vägval, få förmågan att överväga vad som är etiskt acceptabelt för dom själva. Lära barnen att bygga sig hela på sin väg mot vuxenlivet.

   Att försöka få bukt på problemen när dom redan uppstått är fruktansvärt svårt och vi vet hur få vården och samhället kan bota när väl psykisk ohälsa grundats i en människa - och oftast grundas den i unga år.
   Sedan blir denne ungdom en vuxen som för en känslomässig och psykisk dysfunktion vidare till sina barn som sedan blir ungdom och vuxen som blir förälder osv.
 
   Vi har diskuterat hur vi kan bryta mönstret. Hur kan vi ge barn en sportslig chans - en chans att lära känna sig själva och värna om sin existens. Att få förmågan att göra sunda val. En förmåga att sedan kunna vägleda sina barn i att göra sunda val.
   Vad kan vi göra? Vem ska ta ansvaret för att det blir gjort?
   Politiker som vi valt för att dom ska tjäna oss, bygga på samhället för att det ska gynna oss verkar inte riktigt ta detta på uppdrag på allvar. Vi måste bygga från grunden!
   Hur ska vi få till stånd en förändring i utbildningen för våra barn?

   Våra idoler, kändisar, coacher och politiker tar inte detta ansvar åt oss.

   Föräldrar med nedärvd dysfunktion - må det vara arbetsnarkomani, spelmissbruk, alkohol- och and drogmissbruk, mor- eller farföräldrar som haft något av de ovanstående eller dylikt eller annan psykisk eller känslomässig störning. Dessa människor kan knappast göra den inre omvälvande förändring i tillräcklig god tid för att förväntas vända dessa nedärvda beteenden.
   Dessa är faktorer spelar stor roll i barn och ungdomars vilsenhet i känslornas värld.
   Och så fortsätter vi föra vidare detta som bromsar vår evolution.

   Alkoholen är en stor bov i detta. Vi kan se att arbetsnarkomani, spelmissbruk och annat som kan göra att föräldrar inte finns där för att vägleda i sunda vägval - varken för sig själva eller sina barn. Här vävs oftast alkoholen in med dessa skadliga beteenden.
   Nätdrogerna gör att vi får allt svårare att veta vad ungdomarna stoppar i sig. Kanske om de får lära sig värdera sig själva, veta vad dom känner och älska sig själva att de väljer sunda fritidsintressen framför alkohol och andra droger...

   Vi har kommit fram till spännande idéer.
   Vi har konstaterat att alkoholen är en drog som profileras som en måltidsdryck.
   Vi har bestämt oss för att skapa ringar på vattnet och visa barnen och ungdomarna att vi ser dom och att dom är fina precis som dom är!
   Vi har pratat om att införa känslomässig utbildning för barn under ledning av socionomer på skoltid - ett par timmar i veckan, vartannat år under grundskolan. Dessa finns redan men utanför skolväsendet och bara för väldigt få barn som har engagerade föräldrar som söker sig till denna form av stärkande resurs.

   Spännande och otroligt givande dagar i Sundsvall - ja, det är bara förnamnet! :) Lycka och tacksamhet - jepp, det flödar idag!!!

   Kära läsare! Jag önskar dig en härlig helg! En helg i friskluftens tecken. Stor kram till dig om du vill :)

   Nu ska jag snart flyga från Midlanda utanför Sundsvall Drakstaden och hem till mitt älskade Malmö. Önskar jag kunde ta med mig storskogen bara...

   Återkommer med mer om detta med barnen och att ge vårt samälle en chans till att få byggas på stadig grund.

   RungRung i höstens alla färger!

   HajHaj!

 

No comments:

Post a Comment