Friday, 22 September 2017

"I Only Wanted to Dance" and "Now the Dance has Begun" have been enrolled in University studies!!!Today is a day for me to remember - I have received the most honorable acknowledgement for literary works this far -
"I Only Wanted to Dance" and "Now the Dance has Begun" have,
in their English translation been enrolled in
the Malmö University's academic course of Science in Social Work!
Happiness, gratitude and humility soar through my being!
Thankful beyond words to be a part of furthering the development of support for people affected by the deadly and defeating disease of addiction!

Idag är en dag för mig att komma ihåg - jag har fått den mest hedersamma erkännande för mitt litterära verk så här långt!
"Jag ville bara dansa" och "Nu dansen har börjat" 
har i den engelska översättningen, 
"I Only Wanted to Dance" och "Now the Dance has Begun",
blivit inskrivna som kursmaterial på Malmö Högskolas Socionomutbildning!

Lycka, tacksamhet och ödmjukhet är de känslor som svävar genom mitt väsen!
Tacksam bortom ord över att få vara en del av att främja utvecklingen av stöd till människor som drabbats av den dödliga och förgörande beroendesjukdomen!


No comments:

Post a Comment