Tuesday, 16 January 2018

BUP psykologs recension av "21 tankar i en enorm liten bok om att bli stor inombords"

Loke och jag är oerhört berörda av att vår bok "Om att bli stor inombords" får så fint mottagande och nu togs detta till ännu högre höjder genom denna fina recension från en psykolog på BUP!
Glädjen är stor och våra hjärtan bultar för den vision vi har om denna boks plats i andras hjärtan, både storas och smås!

”21 tankar i en enorm liten bok om ATT BLIR STOR INOMBORDS” landade på mitt bord efter att en av dess engagerade skapare kom till min arbetsplats och presenterade den. Jag arbetar med barn och ungdomar, vilket är den huvudsakliga målgruppen för denna lilla, men samtidigt stora, bok. Upplägget är egentligen ganska enkelt: varje uppslag består av en tanke och en illustration av densamma. Tankarna är formulerade så att de kan förstås även av mindre barn och berör olika områden så som vänskap, känslor och lek. Illustrationerna är kärnfullt ritade för hand av författarens son. De tecknade filurerna visar enkelt men tydligt tankarnas innebörd i bild.
21 tankar i en enorm liten bok om ATT BLIR STOR INOMBORDS är inte en bok som du läser från pärm till pärm för att sedan vara klar med. Det är snarare en bok du kan ha i hyllan och plocka fram lite då och då. Bläddra i, reflektera kring. Boken passar särskilt bra till mindre barn, men kan även uppskattas av ungdomar och vuxna. Det är en bok gjord med mycket kärlek och omtanke, vilket genomsyrar både text och bild. Ett av dess budskap är betydelsen av att vara sann mot sig själv, ta hand om sig själv och våga visa sina känslor. Ett budskap som är viktigt för såväl små som stora."

- Rebecka Nordanger, psykolog på BUP.

#attblistorinombords #21tankar

No comments:

Post a Comment