Thursday, 15 February 2018

Varför prata om känslor med barn?

Att prata om känslor är viktigt.
Att låta barnen definiera känslor och att acceptera sina känslor
är oerhört viktigt för att skapa en grund för ungdomen och vuxenlivet.
Alla känslor är bra att ha och vi har alla möjliga olika känslor.

Att kunna erkänna även ”ofina” känslor som en del av sig själv
gör att konflikten om att duga eller inte duga blir enklare att hantera.
Även frågan om hur andra är och inte är blir hjälpt.
Att känna sig själv är att känna en annan människa.
Gränser för vad som är acceptabelt och inte acceptabelt blir enklare att sätta.
Barnet kan lära sig att se när en destruktiv känsla råder 
och påverkar ens sätt att vara och må.

När acceptans av ens känslor uppstår istället för att döma ut den 
som ”något en inte får känna, vara”,
föds möjligheten att identifiera känslan och utifrån det bestämma vilken roll känslan
ska få ha i ens sätt att agera samt tänka om sig själv och andra.
Att få förmågan att se och acceptera alla känslor inombords och kanske prata om dom
leder till att ”bra” och ”dåligt” i bedömandet av sig själv och andra minskar i betydelse =
självacceptans och acceptans av andra ökar.
En ständig klassning av att en människa är ”bra” eller ”dålig” 
utifrån att ha ”fina” eller ”fula” känslor
skapar konflikter inombords och med sin omgivning.
När en däremot kan identifiera och erkänna vad en faktiskt känner
integreras hela människan och personen får möjlighet 
att agera utifrån mer gynnsamt tagna beslut.

Välj gärna ur listan utefter nivån barnen befinner sig på.
Använd övningarna och hitta på egna. Barnen kan ha mycket bra idéer.


No comments:

Post a Comment