Sunday, 3 June 2018

Att få ett så starkt omdöme motiverar mig bortom ord!

Kära läsare!

Nu har jag gjort föreläsningar på 3 utbildningar på raken. 2 vård- och omsorgsutbildningar samt på Malmö Universitet 7:e terminen Socionomprogrammet. Alla fick mycket positiva omdömen!
Vid Malmö Universitets Socionomprograms kursutvärdering berättade Professor Annelie Björkhagen Turesson för mig att kursdeltagarna faktiskt bara lyft en enda föreläsning som de haft under denna tid och att de också menat att den att den var särkilt bra - det var föreläsningen jag gjort för dem. 
Lyckliga fjärilar fladdrar i min mage när jag skriver detta!
Det här är ju det absolut finaste erkännande jag kan få.

Beroendesjukdomen tar i direkt led, alltså till följd av konsumtion av alkohol och andra droger, fler människoliv i Sverige per år än både bröst- och prostatacancer. 
Vi behöver fortsätta och öka kunskapen om denna sjukdom. 
Om att den finns redan innan alkohol och drogberoende tar vid. 
Om vad vi kan göra för att fånga upp beroendesjuka personer i ett tidigt skede!


Det går lång tid mellan inläggen nu. Det har varit 4 turbulenta år bakom mig med den ena familjekrisen på den andra. Att jag klarat ut det är tack vare att jag ber om hjälp och tar emot den. Självhjälpsaktivitet, andlig spänst och vänner! Receptet för allt gott!

Nu säger jag på återseende för idag och önskar dig, kära läsare, en skön fortsatt sommar!

KramKram, till den vill ha!


No comments:

Post a Comment